عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

لندفرم های سیستم فرسایش یخچالی

یخچالهای قاره ای چشم اندازی را که می پوشانند به گونه عمده دچار تغییر می کنند . جریان یخ یا یخچال های قاره ای صفت حرکت مقداری زیاد خاک و مواد سطح زمین را کنده و با خود حمل می کنند . با در نظر داشتن لیتولوژی بستر جریان مقدار و حجم خود انتقالی متفاوت می باشد . از مهم ترین این ویژگی ها می توان دمای توده یخ –تراکم وسرعت آنرانام برد(عبداللهی،1387،ص67)

2-13-3- سیستم بادی

سیستم بادی حاصل دخالت نیرویی می باشد که از جریان هوا منشاء می گیرد . این نیرو هر اندازه باشد همیشه و در همه جا نمی تواند از نظر شکل سازی در ایجاد ناهمواری نقشی اعمال کند . همانند آبهای جاری ، بخشی از این نیرو به مصرف گرما و مالش می رسد . چنانچه در شرایط مساعد هنوز نیروی مازادی داشته باشد توانایی جابه جایی ماسه های بسیار ریزدانه را خواهد داشت . فقط در چنین شرایطی می باشد که می توان از سیستم بادی سخن به میان آورد . آزمایش های متعدد نشان داده می باشد که چنانچه در نواحی خشک ، سرعت بادی به حداقل 4.5 متر بر ثانیه برسد می تواند به عنوان عامل فرسایش مورد توجه باشد . از این مرحله به بعد تغییرات اندازه سرعت ، تغییرات نحوه ی عملکرد سیستم بادی رابه دنبال خواهدداشت . اگرمیزان سرعت افزایش یابد سیستم در مرحله ی کاوشی قرار می گیرد . اما در صورت کاهش سرعت ، سیستم تراکمی خواهد بود . آثار مراحل حمل و کاوش و تراکم در بیابان های نواحی خشک به فراوانی نظاره می شوند(علائی،1384،ص47)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه