عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

اشکال و فرایند سیستم بادی

در سطح بیابان ها ، دشت های ریگی یکی از فراوان ترین عارضه ی سیستم کاوشی باد می باشد که درعکس های هوایی به خاطرتیرگی رنگ آنهاقابل تشخیص اند . هنگامی که طوفان ها به ذرات ماسه ای سختی مسلح باشند،براثرضربات آنهابه تدریج شیارهای موازی درمسیرحرکت بادهابه وجودمیآیندکه اصطلاح عمومی آنهایاردانگ می باشد . در حد فاصل شیارها ، تپه های طولی نامتقارنی هست که در جهت حرکت باد کشیده شده اند . سنگ های تخریبی و تبخیری ، مناسبترین شرایط را در پیدایش یاردانگ دارا می باشند . مشخص ترین نمونه این عارضه در ایران ، در دشت مرکزی لوت هست که کلوت و کلوتک نامیده می شوند. بر اثر شدت فرسایش باد و فرسودگی های تپه ها ، اشکال قارچی شکل به وجود می آیند . قلوه سنگ های سه وجهی و حفره های متراکم کندوی زنبور عسل ، چهره های دیگری از سیستم کاوشی باد می باشند(عبداللهی،1387،ص67)

اهمیت تأثیر سیستم بادی ، بیشتر در چهره تراکم ماسه ها در اشکال متنوع ظاهر می گردد . فراوان ترین شکل تراکم ماسه ، در پناه موانع سنگی یا گیاهی به وجود می آیند . مهم ترین این اشکال شامل : پیکان ماسه ای و نبکا در اندازه های متفاوت می باشند . مرتفع ترین نبکاهای ایران در مغرب دشت لوت و متراکم ترین آنها در جازموریان شناخته شده اند .

فراوان ترین تپه های متحرک ماسه ای ،‌پیکرا یا برخان نام دارد که بیشتر بر سطح دشت های هموار ریگی تشکیل می گردد . بدنه های هلالی شکل و دو بازو در جهت بادهای مسلط دارند . حجم برخان ها متفاوت می باشد و حداکثر آنها تا 80 متر شناخته شده می باشد . هر اندازه حجم آن ها کوچکتر باشد جابجایی به وسیله ی باد آسانتر و سریع تر صورت میگیرد . از اتصال این عارضه برخان های مرکب دیگری تشکیل می شوند که مهم ترین آنها : برخانهای w شکل ،‌برخانهای عرضی و برخانهای طولی می باشند . برخانهای عرضی در امتداد عمود بر جهت بادهای اصلی و برخان های طولی در امتداد همین بادها شکل می گیرند . تپه های مارپیچی با راس بسیار تیز نیز وجود دارند که سیف یا شمشیر نامیده شده اند .

از تراکم انواع تپه های ماسه ای ، مجموعه های ماسه ای کوچک تا بزرگی تشکیل می شوند که در بیابان های مختلف دنیا اسامی متفاوتی دارند . این توده های ماسه ای در صحرای آفریقا ارگ ، در عربستان نفود ، در آسیای مرکزی قوم و در ایران ریگ نامیده می شوند . ریگ ها وسعت های متفاوتی دارند که از چندین کیلومتر مربع ، تا حداکثر 500000 کیلومتر مربع در عربستان شناسایی شده اند(قاهری،1378،ص90)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد