مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های سیستم رودخانه ای از لحاظ انرژی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ژئومورفولوژی رودخانه ای ،‌انرژی رودخانه ها و جریانات رودخانه ای بیشتر مهم هستند . هر سیستمی که دارای انرژی باشد می تواند در جابه جایی آن سیستم تأثیر داشته باشد . رودخانه ها انرژی زیادی به خصوص در مواقع فعال شدن دارند . انرژی رودخانه ای بیشتر صرف حفر بستر ، حمل مواد و فرسایش داخلی آن می گردد . انرژی رودخانه ای زمانی بیشتر می گردد که سطح آب در حال حرکت نسبت به مقصد در سطحی بالاتر قرار بگیرد . پس انرژی پتانسیل سیستم های رودخانه ای ، از فاصله ی عمودی آن نسبت به سطح دریا مشخص می گردد .

با کاهش اختلاف ارتفاع ، انرژی رودخانه کاهش می یابد و با افزایش ارتفاع ، انرژی رودخانه ای افزایش می یابد(محمودی،1368،ص75)

2-15- سیستم دامنه ای

2-15-1-فرآیند ها یا حرکات دامنه ای ; جابجایی مواد بر روی دامنه

محصول عوامل هوازدگی بر روی سنگ بستر ، تولید رگولیت و انواع مختلف رسوبات می باشد که به صورت مواد منفصل در روی سطح زمین دیده می گردد . نیروی کشش زمین به گونه پیوسته ، تمامی مواد را به سمت پایین می کشد . سنگ بستر معمولا در محل خود ثابت می ماند ، اما محصولات هوازدگی در روی سطح دامنه ها بر اثر نیروی جاذبه از محل و جایگاه اولیه ی خود بر اثر انواع فرایند ها به جایگاه جدید جابجا می شوند . پس خاک ، رگولیت و اغلب رسوبات در مقایسه با سنگ بستر پیش روی نیروی جاذبه بیشتر حساس بوده و مستعد به حرکت و جابه جایی هستند(مقیمی،1383،ص23)

انواع مختلف حرکات دامنه ای تحت کشش جاذبه رخ می دهد که در حالت کلی حرکت مواد بر اثر سنگینی نامیده می گردد . موادی که بدین طریق جابجا می گردد از نظر ضخامت از چند سانتیمتر تا چندین متر و از نظر اندازه سرعت از یک میلی متر در سال تا بیش از یک کیلومتر در ساعت متغیر می باشد(مقیمی،1384،ص54)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه