دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مزیتها و معایب بودجه ریزی برنامه­ای:

بودجه ریزی برنامه ای دارای مزیتهای متعددی می باشد. این شیوه به سازمان یا دستگاه اجرایی امکان میدهد منابع خود را به گونه ای هدفمند تخصیص دهد. همچنین به مدیران امکان می دهد تا دریابند که چگونه عملکرد واحد آن ها به عملکرد کل سازمان کمک می کند. بودجه ریزی برنامه ای اظهار عینی و ملموس نحوه بهره گیری از منابع بودجه ای می باشد. یکی از معایب جدی بودجه ریزی برنامه ای برای مدیران این می باشد که انعطاف پذیری آنان برای انتقال اعتبار از یک برنامه به برنامه دیگر ( در صورت لزوم ) را محدود می کند.تجربه بودجه ریزی برنامه ای چندان با موفقیت همراه نیست. یکی از علت های این مسئله، هدف بلند پروازانه­ی بهینه سازی تخصیص بودجه می باشد که هدف اصلی بودجه ریزی برنامه ای می باشد.(پناهی،44:1386)

2-3-1-6- بودجه ریزی بر مبنای صفر[1]:

این روش که یکی دیگر از زیر شاخه های بودجه برنامه ای می باشد، هرگونه هزینه ای که در گذشته پیش بینی شده دیگر نمی تواند برای بودجه ریزی آینده مورد بهره گیری قرار گیرد. طبق معمول در فرآیند تهیه بودجه، هزینه های سال پیش که به مصرف رسیده به عنوان یک نقطه آغاز به حساب می آید. کار افرادی که بودجه جدید را می نویسند یا تهیه می کنند این می باشد که چه اقلامی از بودجه را بایستی حذف نمود و چه فعالیتهایی ( و بر همان اساس) را بایستی اضافه نمود. یک چنین کاری باعث می گردد که مدیریت برای ادامه دادن یا ادامه ندادن نوع خاصی از کار تعصب ویژه ای به خرج دهد. بودجه ریزی بر مبنای صفر کوشش دارد که این نقصیه را برطرف کند. مفهوم بودجه ریزی بر مبنای صفرتوجیه مجدد و هر فعالیت از مبنای صفر می باشد و طبق این روش هزینه های آینده به هزینه های گذشته بستگی ندارد. پس برای هر فعالیت یا برنامه و برای هر ریالی که مصرف می گردد بایستی توجیهی وجود داشته باشد که آیا لازم می باشد یا نه؟ در بودجه بر مبنای صفر، هزینه ها بجای اینکه بر مبنای سطح جاری محاسبه شوند، از صفر شروع می شوند و برای اینکه فعالیتی بایستی ادامه داشته باشد و یا متوقف گردد، توجیه لازم می باشد. با رعایت این شیوه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بایستی از محل صرفه جوئیهای طرحها و فعالیتها بدون اولویت و فاقد بازدهی اقتصادی دستگاه ها و جایگزین کردن آنها با پروژه ها و طرحها با اولویت بالا، به شیوه اقدام به تخصیص منابع کند که سر جمع هزینه های دولت از سالی به سال دیگر ثابت بماند. بطور کلی فرآیند بودجه ریزی بر مبنای صفر شامل چهار مرحله بشرح زیر می باشد.

  • تشخیص و تعیین واحدهای فعالیت
  • مقایسه و تجزیه و تحلیل اهمیت واحدهای فعالیت
  • برآورد هزینه هر فعالیت در سطوح مختلف
  • مقایسه سطوح مختلف هزینه هر فعالیت و تعیین اولویت آنها (فرج وند، 1382: 45).

[1] Zero Base Budgeting ( ZBB)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1) هدف علمی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد