دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 پیشینه ­ی نظری پژوهش:

2-2-1- اهداف و مقاصد بودجه:

بودجه ریزی از نظر تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل اهداف مختلفی را در سیاستهای دولت دنبال می کند. در مرحله تنظیم، بودجه چهارچوبی را برای تنظیم سیاستهای دولت فراهم می کند و فعالیتهای مختلف را برای رسیدن به اهداف توسعه و تقسیم این فعالیتها بین دستگاههای اجرایی تعیین می ‌کند. در مرحله تصویب بودجه وسیله کنترل قانونی می باشد. در مرحله اجرا راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده می باشد و بودجه مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت به شمار می رود. به گونه کلی اهداف و وظایف و تأثیر بودجه ریزی را می توان بصورت زیر بیان نمود:

  1. قضاوت در مورد توزیع عادلانه وجوه
  2. برقراری یک سیستم پاسخگویی
  3. تحصیل مجوزهای قانونی برای فعالیت های دولت
  4. راهنمای اجرای سیاستهای دولت
  5. ابزاری برای کنترل قوه مجریه توسط مقننه
  6. ابزار روابط عمومی
  7. یک برنامه کاری همراه با اثرات پولی
  8. برنامه ریزی دولت

2-2-2- تأثیر­های بودجه:

2-2-2-1- ابزار کنترل:

بخش مهمی از قوانین هر کشور به چگونگی دخل و خرج آن کشور اختصاص دارد  قوانین نحوه­ی نظارت وجوه و دستگاه های نظارتی را مشخص می نماید. این نظارتها به نوعی طرفداری از منافع جامعه و مردم می باشد. پس طبیعی می باشد که نمایندگان مردم بر نحوه و اندازه هزینه نمود اعتبارات توسط دستگاه های دولتی و همچنین نحوه­ی توزیع جغرافیایی اعتبارات حساسیت داشته باشند. بدین مقصود لازم می باشد که در اسناد بودجه مشخص گردد که اعتبارات در چه محلی و به چه اندازه هزینه میشود و سپس نظارت گردد که اندازه اعتبارات هزینه شده از اعتبارات مصوب تجاوز ننماید و یا محل خرج اعتبارات تغییر نیابد.( حسن آبادی و همکاران،74:1385)

2-2-2-2- کمک به بهبود مدیریت:

افزایش سریع مأموریتها، فعالیتها و وظایف دولت و به دنبال آن افزایش هزینه های دولت، نگهداری حساب تعداد بی شماری مواد هزینه را در مجموعه وسیع دستگاههای دولتی به صورت متمرکز، مشکل و پرهزینه نمود. با توسعه فعالیت ها، حساب های جزئی که برای مواد فرعی نگهداری می شوند، اهمیت خود را از دست می دادند و آن چیز که مطرح می گردید حاصل نهایی فعالیت دولت و چگونگی تحصیل آن بود. به اظهار دیگر، رویکرد از چگونگی مصرف اعتبار و کنترلورودی­ها و منابع به خروجی و محصولات تغییر نمود. در این زمان وظیفه بودجه ر ا می توان چگونگی تجهیز منابع برای انجام وظایف تعریف نمود. با این نگاه جدید، بودجه درمورد­ی مسائل مربوط به مدیریت اقدامات و فرآیندهای انجام کار و برنامه­ها در دستگاه های دولتی متمرکز گردید و  به جنبه­ی بهبود مدیریت از لحاظ سنجش کارایی و چگونگی بهره برداری از منابع، توجه می گردد. سازوکار تخصیص در این نظام عبارت از پرداخت درصدی از سقف اعتبارات هر برنامه در هر قلم هزینه­ای در فواصل مختلف زمانی می باشد. دستگاههای نظارتی در این سازوکار به ممیزی حساب ها و اسناد هزینه برای نگه داری سقف اعتبارات هر قلم هزینه­ای در هر برنامه یا وظیفه میپردازند. ( حسن آبادی و همکاران،76:1385)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1) هدف علمی:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد