مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

– آیا دامنه های شمالی منطقه مورد مطالعه به عنوان منطقه مهم در مکانیابی مناطق مستعد جهت ساخت و ساز مجتمع های مسکونی می باشد؟

دامنه ها به عنوان یکی از مهترین پدیده های ژئومورفیک هستند که در طول زمان به وجود می آیند و مکان مناسبی بر ای توسعه شهر ها می باشند در منطقه مورد مطالعه که در طول دو دهه اخیر طریقه رشد جمیعت مهاجرت از آزادشهر، و روستا های اطراف طریقه رو به رشد ساختار کالبدی شهر شاهرود را به همراه داشت و در نهایت ساخت مجتمع های مسکونی بسیار شدت گرفت و در دامنه های شمالی شهر شاهرود نیز به عنوان قسمت های مهم برای ساخت و ساز ارائه گردید.

کارشناسان ادارات و سازمان های دخیل در مکانیابی مجتمع های مسکونی

در این بخش با در نظر داشتن شناسایی عوامل ژئومورفیک و جایگاه آن در مکان یابی مجتمع های مسکونی در منطقه مورد مطالعه و تکمیل 293 پرسش نامه از بهره برداران بخش ساخت ساز و نظرات آنها در مورد پدیده های مهم ژئومورفیک و تأثیر آفرینی آن در ساخت ساز و مکانیابی خرید زمین ها برای ساخت چنین واحد هایی مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت امر برای مطالعه و نشان دادن اهیمت این مراتب به نظرات کارشناسان در مورد اندازه اهمیت شاخص های ژئومورفیک پرداخته ایم که در جدول زیر نظاره می گردد ذکر این نکته ضروری می باشد که در این بخش پدیده های ملموس ژئومورفیک در شهر شاهرود مورد مطالعه قرار گرفت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه