مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

  • محتوا و هدف هر پرسش :

ماهیت هریک از متغیرهای پژوهش ( که ممکن می باشد احساسات شخصی یا واقعیات عینی باشد ) نوع پرسشها را معین می کند. اگر متغیرها ماهیت ذهنی یا شخصی داشته باشند یعنی زمانی که در صدد اندازه گیری باورها ، تصورات و نگرشهای پاسخ دهندگان هستیم، پرسشها ابعاد و عناصر مختلف مفهوم مورد نظر را در بر گرفته می باشد و در عین حال در ارتباط با بعضی از پرسشها همچون سن و سطح تحصیلی افراد فقط یک پرسش تنها و مستقیم در نظر گرفته شده می باشد. در ضمن در کل پرسشنامه از سوالهای غیر ضروری پرهیز شده می باشد.

  • زبان و واژه پردازی پرسشنامه :

زبان پرسشنامه با اندازه درک پاسخ دهندگان همخوان شده می باشد و به تعبیری هنگامیکه با بهره بردار مصاحبه شده از طریق آموزشهایی که به مصاحبه کننده ها داده شده  این مهم محقق شده می باشد.

3-نوع و شکل ظاهری پرسشها :

از نوع بسته بوده لذا در قالب سوالات از پیش طرح شده از پاسخ دهنده خواسته شده از میان گزینه ها که از مقیاس رتبه ای ( زیاد – متوسط – کم ) برای آنها بهره گیری شده و به هر گویه پاسخ دهند از سویی دیگر در طراحی پرسشنامه کوشش شده به ظاهر آن نیز توجه گردد. به تعبیری یک پرسشنامه جذاب و مرتب که دارای مقدمه خوب برای درخواست تکمیل ، راهنماهای مناسب و مجموعه های منظم از پرسشها و گزینه ها باشد ، پاسخ دهی را برای تکمیل کننده ساده تر می کند.

4- درخواست نامه تکمیل پرسشنامه :

درخواست نامه مناسب که هویت پژوهشگر و مقصود پژوهش را مشخص کند بسسیار ضروری می باشد. برقراری نوعی حسن ارتباط با پاسخ دهندگان و برانگیختن آنان به پاسخگویی توام با میل و اشتیاق مهم می باشد. لذا کوشش شده در خواست نامه با جمله ای مودبانه همراه با تشکر از پاسخ دهنده به خاطر همکاری در تکمیل پرسشنامه تهیه گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد