دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مزیت و معایب بودجه­ریزی عملیاتی

بودجه­ریزی عملیاتی یک فرآیند مستمر می باشد که تمامی مدیران در همه سطوح در آن دست اندرکارند. این نوع مشارکت مستلزم وجود حلقه های بازخور در درون سازمانهاست تا مدیران ارشد همواره از اطلاعات بیشتر و بهتری برای اخذ تصمیمات صحیح تر و اداره­ی بهترسازمان متبوع خود برخوردار باشند. بودجه نویسی یا بودجه­ریزی عملیاتی نهایتا به تخصیص موثرتر منابع در درون سازمانها منجر می گردد و مدیران را قادر می سازد به نحوه موثرتری از منابع تخصیص یافته به سازمان متبوع خود برای رسیدن به اهداف و نتایجی که برنامه ریزان و سیاست گذاران مد نظر داشته اند، بهره برداری کنند. بودجه­ی عملیاتی چنانچه به خوبی تهیه شده باشد با شفافیت بیشتری عملکرد اجرایی برنامه ها را نشان می دهد و نسبت به بودجه های سنتی از این حیث گویا تر می باشد. بودجه­ی عملیاتی با بهره گیری از این شاخص های فعالیت ( که بخوبی تعریف شده و هزینه یابی آن ها با دقت انجام شده می باشد) مبنای ستانده های مورد انتظار و اهداف عملیاتی برنامه ها را مشخص کرده و بدین ترتیب ابزار بسیار موثری می باشد که نشان می دهد اندازه مخارج در هر زمینه­ای چه تاثیری بر کیفیت و کمیت نتایج حاصله دارد. از طرف دیگر، با بهره گیری از اطلاعات مربوط به هزینه­ی واحد که در بودجه­ی عملیاتی محاسبه می گردد، می توان بهبود عملیاتی را بر حسب کاهش هزینه­ی واحد ارائه خدمات نیز بیان نمود. تجربه نشان میدهد، این نحوه­ی بهره گیری از بودجه­ی عملیاتی در دستگاههای اجرایی، می تواند انگیزه­ی مدیران برنامه ها را برای یافتن روش های مبتکرانه به مقصود تحقق اهداف با هزینه­ی کمتر، تقویت کند. این امر به ویژه در مواردی که پاداش مدیران بر مبنای عملکرد آنان تعیین می گردد، بسیار موثر می باشد. تعریف فعالیتهای تشکیل دهنده­ی برنامه، یکی از نخستین چالش های مهم برای هر سازمان می باشد. برای تعریف فعالیتها بایستی تصمیماتی اتخاذ گردد ( مثال، اینکه فعالیتها در سطوح کلی تعریف شوند یا جزء به جزء ). این امر به آن بستگی دارد که برای مدیریت یا پاسخگویی در قبال نتایج، چه سطحی از جزییات مورد نیاز باشد. اگر سیستمی وجود ندارد که برای هر فعالیت، اندازه ساعات کار آن را محاسبه نماید، بایستی چنین سیستمی به وجود آید. زیرا با استقرار نظام بودجه­ریزی عملیاتی که فعالیت ها را به اهداف مرتبط می سازد، مدیران ممکن می باشد نیاز به ترکیب، تقسیم یا تعریف دوباره­ی فعالیتها پیدا کنند.شناسایی هزینه­ی فعالیتها نیز فرایندی پیچیده و مستلزم صرف زمان و انرژی قابل ملاحظه­ای می باشد. دستگاههای اجرایی بایستی قبلا مقدمات این کار را با ایجاد سیستم حسابداری مناسب به وجود آورده باشند.(پناهی،49:1386)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1) هدف علمی:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد